YDEEVNEDEKLARATION

Fra 1. juli 2013 blev Byggevaredirektivet (CPD) erstattet af Byggevareforordningen (CPR 305/2011), som gør det obligatorisk inden for EU for byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret europæisk standard, at blive CE-mærket.

Ydelseserklæringen er en vigtig del af Byggevareforordningen. Det giver information om et produkts ydeevne. Hvert byggeprodukt, der er omfattet af en europæisk harmoniseret standard, eller som der er udstedt en europæisk teknisk vurdering for, skal have denne erklæring og skal være CE-mærket. Dette hjælper med at øge gennemsigtigheden og forbedre det indre markeds funktion.

Vi kan derfor bekræfte, at alle Dakstra tagvinduer, der er omfattet af en harmoniseret standard, er CE-mærket i henhold til Byggevareforordningen.

For at få oplysninger om ydeevne, der specifikt vedrører dit vindue, skal du bruge rullelisten ovenfor til at indtaste de oplysninger, der er står på typeskiltpladen øverst i vinduesrammen.

ØVRIGT TILBEHØR:

VINDUER TIL FLADTAG:

TAGVINDUER:

Kontakt Os

ALTATERRA LTD
Malom köz. 1.,
HU-9431 Fertőd,
Hungary

32 72 29 96
customerservices@altaterra.eu

© 2020 Altaterra Kft.