MONTERING TRIN FOR TRIN

Indbygningen afhænger altid af den aktuelle situation. Er der tale om indbygning i et nyt hus uden tag og indvendige vægge – eller er der tale om en indbygning i en allerede beboet tagetage? Er det et hus med tegltag eller er det et hus med 100 år gammelt skifertag?

Vejledningen nedenfor er opdelt i grupper, så du kan bruge vejledningens specifikke afsnit, som er relevant for dit aktuelle projekt.

INDVENDIG FORBEREDELSE

Udpakning af vinduet

Tag ovenlysvinduet ud af emballagen. Fjern det beskyttende pap i siderne, beskyttelseslisten fra den nederste del af karmen og den lille papkasse fra den øverste del af karmen. Læg vinduet på karmens side og åben forsigtigt vinduesrammen helt.

Adskil vinduesrammen fra karmen ved at frigøre hængslet

For at kunne montere karmen, skal den adskilles fra vinduesrammen. Find og tryk låsemekanismen på venstre og højre hængsel ned (de skal klikke). Når hængslerne er udløst, fjernes vinduesrammen forsigtigt og lægges i emballagen eller på noget beskyttende, med toppen nedad.

Markér beslagets placering

Fastgør beslaget 50 mm fra karmens hjørne.

Fastgøring af beslagene

Fastgør beslagene til karmen. Brug to skruer til hvert beslag.

Værktøj

Inden du begynder at montere dit ovenlysvindue, skal du sørge for det relevante sikkerhedsudstyr og for at have det rigtige værktøj ved hånden. Det gør en stor forskel!

Opmåling

Når du kommer op under taget, vil du måske opdage, at dine spær er dækket af gipsplader eller anden beklædning. Er dette tilfældet, er det vigtigt at fastlægge det korrekte sted at lave et hul. Ved at måle fra en ydervæg, er du i stand til nøjagtigt at bestemme vinduets position i forhold til ydersiden.

Afmærkning

Når en omtrentlig position er blevet fastlagt, skal den afmærkes i overensstemmelse hermed.

Styrehul

Et styrehul skæres ud og fjernes for at give mulighed for en mere præcis opmåling.

Lokalisér spærene

Ved at putte en tommestok ind i styrehullet fra begge sider, kan spærene lokaliseres og afmærkes.

Spærenes kant

Det er bedst at arbejde ud fra den indvendige side på et spær, for at undgå unødvendig udskæring til vinduet.

Fjern isolering

Når isoleringen skal fjernes, skal du sørge for at tage passende forholdsregler ved at bære en sikkerhedsmaske og, om nødvendigt, beskyttelsesbriller.

Fjern spær

Er det nødvendigt at fjerne et spær, er det vigtigt, at du tænker på de konstruktionsmæssige konsekvenser. Er du usikker, anbefaler vi dig at søge professionel rådgivning, inden du fortsætter.

Et større billede

Det er bedst at fjerne de omgivende plader, så du kan danne dig et bedre overblik.

Understøtning

Sørg for at understøtte området nedenfor hvor du saver spærene over.

Afstøtning ovenfor

… og sørg for afstøtning i toppen af spæret.

Afsavning af spær

Du kan nu afmærke, save og fjerne tømmeret

Afsavning af spær 2

Udskæring

Udskær den kommende åbning til korrekt højde og bredde.

Husk

… at give tilstrækkelig højde til at afdækningen kan falde tilbage i den korrekte vinkel.

AT LAVE ÅBNINGEN

Afmærkning

Afmærk åbningen på undersiden af tagets membran. Fjern ikke mere end nødvendigt – du kan altid skære mere af senere.

Fjern membranen

Udskær og fjern membranen, hvorved lægter og tagafdækning fritlægges.

Tegltag

Har du et tegltag, skal du forsigtigt begynde at fjerne tagstenene fra indersiden. Sørg for at området under dette tagområde er ryddet, for at undgå ulykker eller skader, hvis der sker et uheld.

At fjerne skifer

Fjern nok tegl/skifer for at få en tilstrækkelig arbejdsplads. Men fjern ikke for mange – du skal sætte dem tilbage bagefter!

Fjernelse af søm

Hvis du har skiferbeklædning, kan det være nødvendigt at fjerne søm vha. skiferjern.

 

At fjerne tegl/skifer

Fjern nok tegl/skifer for at få en tilstrækkelig arbejdsplads. Men fjern ikke for mange – du skal sætte dem tilbage bagefter!

Fjernelse af lægter

Fjern lægterne i det indfattede område.

Montering af karm

Højden på nederste støttelægte

Bestem den korrekte højde på nederste støttelægte i henhold til monteringsvejledningen.

Bring i vater

Brug et vaterpas til at bringe lægten i vater.

Fastgør den nederste støttelægte

Fastgør lægten for at støtte vindueskarmen.

Fastgør den øverste støttelægte

Bestem den øverste støttelægtes position i henhold til monteringsvejledningen. Bring i vater og fastgør lægten.

Fastgør tagdækningsfolien

Tilskær tagdækningsfolien ved at skære mod hullets hjørner.

Fastgør tagdækningsfolien

Fastgør tagdækningsfolien over det hele.

Montering af karmen

Skub forsigtigt karmen gennem åbningen. Placér karmen på den nederste støttelægte, så den ligger fladt på spærene.

Kontrollér karmens justering

Er karmen i vater, fastgøres de nederste beslag

Tilpasningskontrol

Montér vinduesrammen til karmen for at kontrollere at den kan åbnes og lukkes gnidningsløst.

Kontrollér mellemrum

Kontrollér de lodrette mellemrum mellem ramme og karm.

Kontrollér mellemrum

Er vinduesrammen ikke parallelt med rammen, kan du bruge et koben til at justere mellemrummet.

Kontrollér mellemrum

Kontrollér om det vandrette mellemrum er parallelt i bunden, i en lidt åben stilling.

KONTROLLÉR MELLEMRUM

Er det vandrette mellemrum ikke parallelt, skal du bruge de sorte plastikkiler til de øverste beslag. Er rammen justeret korrekt, fastgøres de øverste beslag (og sidebeslagene, hvis de forefindes) også.

At lave karmen vandtæt

Fjern vinduesrammen

Fjern vinduesrammen fra karmen

Montering af membranen

Det er vigtigt at sikre at et ovenlysvindue er vandtæt. Det anbefales derfor at anbringe en vandtæt membran som en krave omkring karmen. Skær først de fire strimler der skal omgive karmen, begyndende med det nederste stykke.

Montering af membranen 2

Hæft membranen til karmen med hæfteklammer.

Montering af membranen 3

Løsn lægten under karmen for at kunne positionere membranen.

Montering af membranen 4

Ved fastgørelse af sidestykkerne, skal du sørge for at klippe og fastgøre stramt omkring taglægterne

Fastgøring af membranen omkring lægterne

Lav et “Y” snit ved siden af vinduet, for at kunne fastgøre folien til lægterne.

Fastgøring af membranen omkring lægterne 2

Fastgøring af membranen omkring lægterne 3

Fastgør membranens øverste del

Fastgør det øverste stykke af membranen under den eksisterende tagmembran.

Fastgør membranens øverste del 2

Hvis taget er et counter lægte tag, kan det være nødvendigt at fjerne en lille del af lægten for at kunne skubbe det dækkende stykke på plads.

Fastgør membranens øverste del 3

Skær den eksisterende membran over spæret for at den øverste kravedel kan glide nedenunder. Løft det afskårne stykke op og fastgør den øverste kravedel nedenunder og til karmen. Udskift det eksisterende stykke og fastgør.

MONTERING AF TEGLINDDÆKNING

Beskær tagsten

Afhængigt af højden på tagstenene og hvor tæt på, vinduets bund er, kan det undertiden være nødvendigt (ved profil tagsten) at beskære tagstenen under vinduet for at den bølgeformede inddækning kan sidde korrekt.

Beskæring af tagsten

Udmål det ønskede skæringspunkt og brug en vinkelsliber til at affase kanterne.

Montér tagstenene

Montér de affasede tagsten under vinduet

Montér nederste synlige afdækning

Med hænderne presses og glattes skørtet til samme kontur som tagstenene.

Montér nederste synlige afdækning 2

Fjern og bøj den øverste del af det lidt tilbage, for at sikre en bedre tilpasning til tagstenene.

Montér nederste synlige afdækning 3

Bøj det tilbage på plads og glat om nødvendigt skørtet.

Montér nederste karmbeklædning

Montér nederste karmbeklædning med skruer.

Montér nederste karmbeklædning 2

Montér nederste karmbeklædning 3

Fastgør den synlige inddækning i siderne

Tilpas den synlige inddækning i siderne. Sørg for at sidernes inddækning passer til den nederste sektion.

Fastgør den synlige inddækning i siderne 2

Fold bundinddækningens flap over sideinddækningen.

Fastgør den synlige inddækning i siderne

Tilpas karminddækningen i siderne. Sørg for at sidernes karminddækning passer til den nederste sektions inddækning.

Fastgør den synlige inddækning i siderne 2

Fastgør karminddækningen i siderne med skruer.

56 Fastgør karmens “U” profil øverst

Fastgør karmens “U” profil øverst med skruer.

Fastgør afdækningen i karmens top

Fastgør afdækningen i karmens top med skruer.

Fastgør den synlige inddækning i toppen

Fastgør den synlige inddækning i toppen. Den skal sidde stramt over vinduets eksisterende inddækningsdel.

Fastgør den synlige inddækning i toppen 2

Fastgør toppens synlige del ved hjælp af flapperne på inddækningens sider.

Sikring af den synlige inddækning i siderne

Fastgør de synlige dele til lægterne ved hjælp af de medfølgende clips.

Sikring af den synlige inddækning i siderne 2

Trim skummet

Trim skummet omkring sidernes og toppens synlige inddækning i forhold til tagstenenes profil, for at opnå en glat og vandtæt pasform.

Udskift tagstenene

Beskær tagstenene over vinduet, og om nødvendigt ved siden af vinduet, for at sikre at afstandene er i overensstemmelse med monteringsvejledningen.

Montér vinduesrammen

Montér vinduesrammen i karmen. Kontroller at vinduesrammen kan åbnes og lukkes gnidningsløst.

Færdigt arbejde!

Det var det! Du har nu monteret dit ovenlysvindue.

FASTGØRELSE AF INDDÆKNING TIL LSX-RAMME

FASTGØR RUC-KRAVEN

RUC-kraven gør det nemmere at få en vandtæt installation. For at opnå de bedste resultater skal den monteres, før du starter med resten af monteringen.

PLACER NEDERSTE RÆKKE LISTER

Anbring listerne under vinduet, som vil understøtte den nederste inddæmningskarm.

SKÆR LISTERNE TIL EFTER BEHOV

Form listerne omkring vinduet og skær til som nødvendigt.

SKÆR LISTERNE TIL EFTER BEHOV 2

Hold en jævn afstand (fx 12 mm) fra siderammen) med en ren linje.

FASTGØR NEDERSTE KARM TIL VINDUE

Fastgør den nederste karm til vinduet med de medleverede klips.

FASTGØR AFDÆKNINGSDELENE

Fastgør den nederste afdækningsdel til vinduet.

FASTGØR SIDEINDDÆKNINGERNE

Fastgør sideinddækningerne på både venstre og højre side.

FASTGØR INDDÆKNINGERNE

Fastgør begge inddækninger med de medleverede klips.

FASTGØR DE ØVERSTE AFDÆKNINGER

Fastgør den øverste afdækning over sideafdækningerne

FASTGØR HÆTTEDELEN

Fastgør hættedelen og spænd den med de medleverede klips.

LÆG SKIFERPLADER TILBAGE OMKRING VINDUET

Læg skiferplader tilbage mod vinduesrammen.

LÆG SKIFERPLADERNE PÅ PLADS IGEN 2

Forsøg at sikre, at skiferpladerne følger den nederste karm.

LÆG SKIFERPLADERNE PÅ PLADS IGEN 3

… og sørg for at montere skiferpladerne, så linjen der går op til rammen er lige og nydelig.

LÆG SKIFERPLADERNE PÅ PLADS IGEN 4

Fortsæt til for oven på begge sider.

LÆG SKIFERPLADERNE PÅ PLADS IGEN 5

Det kan være nødvendigt at skære den øverste række til for at sikre, at de slutter tæt omkring den øverste hætte.

To Top

Kontakt Os

ALTATERRA LTD
Malom köz. 1.,
HU-9431 Fertőd,
Hungary

32 72 29 96
customerservices@altaterra.eu

© 2020 Altaterra Kft.